Kontakt

Kontakt

mob.: 0903 253 131

e-mail: info@rentstav.sk

Jasovská 31
851 07 Bratislava

Adresa sídla
RENTSTAV ĎURČO, spol. s r.o.
Topoľčianska 29
851 05 Bratislava

IČO: 36 697 796
IČ DPH: SK2022283978
DIČ: 2022283978

Okresný súd Bratislava I, Obchodný register, oddiel Sro, vložka číslo 43081/B

Prepravný poriadok